Je kunt heel eenvoudig energieprijzen van de verschillende
leveranciers verlijken op internet. Vind je dat je teveel betaald vergelijk je
de prijzen van de leveranciers op internet om te kijken of je een voordeligere
leverancier kunt vinden. Wil je daarna overstappen om geld te besparen dan is
dit direct te regelen, mis je niet vast zit aan een contract die nog langer
doorloopt. Maar waar bestaat een energienota eigenlijk allemaal uit, je hebt
vast gehoord van de vele termen of hebt deze zien staan op je rekening. Ook elektra
en gasmeters bestaan uit verschillende soorten. Alle termijn gaan we op deze
pagina voor je uitleggen wat ze inhouden.

De slimme meter

Kleine bedrijven en consumenten krijgen het aankomend jaar
in plaats van hun bestaande meter een zogenaamde slimme meter. Deze meter is
digitaal en registreert je gas en elektriciteitsverbruik. Zes keer per jaar
worden de standen automatisch doorgegeven aan de netbeheerder. De netbeheerder
geeft deze standen door aan de energieleveranciers. De planning is dat iedereen
uiterlijk eind 2020 een slimme meter heeft.

Waarom een slimme meter?

  • beter inzicht in je energieverbruik
  • meterstanden worden automatisch doorgegeven
  • energie terugleveren zonder extra meter
  • nauwkeurige energienota, geen schattingen meer
  • netwerk blijft beter in balans

De netbeheerder plaatst de slimme meter bij je thuis. Als de
meter aanstaat hoef je dus zelf geen meterstanden meer door te geven aan je
energiebedrijf. Foutief doorgegeven meterstanden komen hierdoor niet meer voor.
Ook het overstappen naar een andere leverancier wordt hierdoor eenvoudiger.
Iedere twee maanden ontvang je een overzicht met de verbruikersgegevens, de
meter mag niet vaker worden uitgelezen. Tenzij je daar toestemming voor geeft.

Laat je de slimme meter uitstaan dan kan de netbeheerder de
standen niet uitlezen van je verbruik. Wanneer je overstapt of voor de
jaarrekening moet je zelf de standen doorgeven. Je ontvangt geen
tweemaandelijks overzicht van je verbruikersgegevens. Je kunt de slimme meter
altijd aan laten zetten, wel kan de netbeheerder hiervoor kosten in rekening
brengen.

Je mag de slimme meter weigeren zodat je de oude gas en elektriciteit
meter behoud. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de standen van je meters
bij de jaarafrekening.

Vaste of variabele tarieven voor energie

Bij het afsluiten van een contract kun je kiezen voor een
contract met vaste prijzen of variabele prijzen. Bij vaste prijzen staan de
prijzen gedurende je contract vast, bij variabele prijzen variëren de prijzen
tijdens de looptijd van je contract. De prijzen kunnen dan stijgen of dalen,
een energieleverancier stelt twee keer per jaar de energieprijzen bij. Daardoor
kun je bij een variabel contract meer of minder gaan betalen. Bij een vast
contract heb je altijd de zekerheid wat je betaalt tijdens je contract. Enig
nadeel is dat als de prijzen dalen je daarvan niet profiteert, voordeel is als
de prijzen stijgen blijf je gewoon het vastgestelde tarief betalen.

Wat betekent grijze energie?

Grijze energie is energie die is opgewekt door middel van
fossiele brandstoffen. Nadelen van fossiele brandstoffen zijn dat ze op kunnen
raken en slecht zijn voor het milieu. Daarom wordt grijze energie ook wel “niet
duurzame energie “genoemd. Bij het opwekken van energie met fossiele
brandstoffen komen schadelijke stoffen vrij. Grijze energie is dus slechter
voor het milieu dan groene energie die wordt opgewekt op een duurzame manier.

Energie die wordt opgewekt met kernenergie valt ook onder de
grijze energie, er komen geen milieubelastende gassen vrij, maar er is wel
sprake van schadelijk afval.

Veel mensen willen zelf kiezen of ze grijze energie
gebruiken of groene energie. Op het stroometiket staat precies aangegeven welke
bronnen je energieleverancier gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Na
1 mei krijg je van je energieleverancier dit stroometiket of bij de
jaarafrekening. Ongeveer 64% van de Nederlandse consumenten heeft een contract
voor groene stroom.

Energiebelasting op energieverbruik

De energierekening bestaat voor een aanzienlijk deel uit
overheidsheffingen. Zo betaal je energiebelasting en Opslag Duurzame Energie.
Daarbij 21% BTW over alle leveringskosten, netbeheerkosten en over de
overheidheffingen.

Men heeft berekend dat ongeveer 45% van de energierekening
bestaat uit belastingen. Bijna elk jaar nemen deze kosten toe. Voor 2019 wordt
er geschat dat 46.7% van je nota bestaat uit belastingen.

Energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele
brandstoffen, uitstoot van schadelijke gassen en verzuring. De overheid heeft
daarom besloten om er belasting over te heffen, als doel dat mensen zuiniger
omgaan met energie. De belasting wordt gebruikt om te investeren in duurzame
bronnen en een deel wordt gebruikt om terug te sluizen naar de betalende
verbruiker.

Ieder huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid gas en
elektriciteit nodig om te leven. Over dit deel hoef je geen belasting te
betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per
aansluiting. Je elektriciteitsleverancier betaalt de korting door middel van
een aftrekpost op je nota. Je krijgt deze korting als iemand woont of werkt op
het adres waarvoor je energie aanvraagt en daadwerkelijk verbruikt.

Wat zijn meetbedrijven en wat doen zij?

Een meetbedrijf houdt zich bezig met het opnemen van
energiemeters. In veel gevallen onderhouden, verkopen, verhuren en installeren
zij gas en elektriciteitsmeters. Een meetbedrijf moet een certificaat bezitten
om dit te mogen doen.

Je betaalt voor het gebruik en het beheer van je
energiemeter, evenals voor de toegang tot de meetgegevens. Dit houdt in dat je
netbeheerder de gegevens doorgeeft aan je energieleverancier. Met deze gegevens
kan je energieleverancier je nota opmaken. Het tarief voor traditionele meters
en slimme meters is het zelfde.

De Autoriteit Consument&Markt stelt ieder jaar de
meettarieven voor elektriciteit en gas vast. Heb je een slimme meter dan krijg
je elke twee maanden een overzicht van de kosten. Als je twijfelt over je meter
of deze wel correct werkt kun je contact opnemen met je netbeheerder. Hierbij
zijn twee mogelijke uitkomsten:

  • De meter geeft onterecht te veel verbruik aan. De eigenaar van de meter moet deze reparen of vervangen. Ook de kosten van de ijking betaalt de eigenaar. Het energiebedrijf moet controleren of je te veel hebt betaald afgelopen periode, in dat geval zal je geld terug krijgen.
  • Als de meter in orde is betaal je zelf voor de ijking. De netbeheerder bepaald hoeveel je moet betalen. Een speciaal bedrijf ziet toe op de ijking van je meter.